Deelnemers SVM 2016

Wanneer wij weten hoeveel deelnemers wij mogen ontvangen in 2016 komt de inschrijving en de lijst met ingeschrevenen online.